İş Hukukunda Zorunlu Arabuluculuk

İş Hukukunda Zorunlu Arabuluculuk 07.06.2012 tarih ve 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu hükümleri çerçevesinde, yabancılık unsuru taşıyanlar da dâhil olmak üzere, ancak tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri iş veya işlemlerden doğan özel hukuk uyuşmazlıklarının çözümlenmesinde arabuluculuk müessesi kullanılabilecektir. Yine, 25.10.2017 gün ve 30221 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu ile “Kanuna, Daha fazla okuyunİş Hukukunda Zorunlu Arabuluculuk[…]

Karşılıksız Çekte Hapis Cezası

Karşılıksız çek suçunun cezası 5941 sayılı Çek Kanunu’nun 5. maddesine göre her karşılıksız çek için ayrı ayrı 1500 güne kadar adli para cezasıdır. Adli para cezası ise çekin karşılıksız kalan miktarından az olamaz. 5941 sayılı Çek Kanununun “Ceza Sorumluluğu, çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı” başlıklı 5. maddesinde her bir karşılıksız çek için adli para cezası verileceği hüküm altına alınmıştır. Kısaca; Daha fazla okuyunKarşılıksız Çekte Hapis Cezası[…]

Boşanma Hukuku

Boşanma Davası Boşanma davası bireylerin evlilik birliğini yasal olarak sonlandırmaları için 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’na göre açmaları gereken dava türüdür. Boşanma sürecinde evliliğin sonlandırılması ancak Medeni Kanun’da belirlenmiş haklı boşanma nedenleri kapsamında yapılabilir. Kanun Hangi hallerde boşanma davası açılabileceğini açıkça ifade etmektedir. Bu noktada boşanma nedenleri içerisinden her hangi birisine sahip olunmaması durumunda açılacak Daha fazla okuyunBoşanma Hukuku[…]