Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri ve Uygulaması

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri ve Uygulaması Kanunlarda herhangi bir düzenleme olmamasına rağmen uygulamada yaygın olan kat karşılığı inşaat sözleşmesi isimsiz sözleşme türlerinden biridir. Türk Borçlar Kanunu Madde 470 göre müteahhitler ‘’yüklenici’’ olarak tanımlanmaktadır. Yine aynı maddeye göre arsa sahipleri de ‘’iş sahibi’’ olarak tanımlanmaktadır. Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi olarak da bilinen sözleşme ile arsa sahibinin mülkünü Daha fazla okuyunKat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri ve Uygulaması[…]

İş Hukukunda İşe İade Davası ve Sonuçları

İşe İade Davası Nedir? İşe İade Davası, işveren tarafından iş akdi geçerli bir neden olmaksızın feshedilen işçinin, iş güvencesinden faydalanarak işe iadesini talep ettiği davaya denilmektedir. İşe iade davası iş kanunu çerçevesinde ele alınan bir dava türü olmakla birlikte işçi-işveren arasında kurulan iş sözleşmesinin doğurduğu sonuçlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bilindiği üzere işveren ve işçi Daha fazla okuyunİş Hukukunda İşe İade Davası ve Sonuçları[…]

Boşanma Sürecinde Mal Paylaşımı

Boşanma Sürecinde Mal Paylaşımı Boşanmada mal paylaşımı, evlilik birliğinin mahkeme kararı ile sona ermesinden sonra, kural olarak evlilik içinde edinilmiş malların eşit bir şekilde paylaşılması esasına dayanır. Mal paylaşımı davası, boşanma davası ile birlikte açılamaz. Mal paylaşımı davasının boşanma davası ile aynı anda, fakat ayrı bir dava şeklinde açılması halinde; mahkeme, boşanma davasının kesinleşmesini, mal paylaşımı davası Daha fazla okuyunBoşanma Sürecinde Mal Paylaşımı[…]

İşçi Alacağı Davası Ve İşçi Hakları Nelerdir?

  İşçi Alacağı Davası Ve İşçi Hakları Nelerdir? İŞÇİ ALACAKLARI VE İŞ UYUŞMAZLIKLARININ ÇÖZÜMÜ İşçi alacakları 4857 Sayılı İş Kanunu’muzda düzenlenmiş olup işçinin çalışması ve emeğinin karşılığı olan ücret, tazminat vb. şeklindeki parasal değerlerdir. İşçi alacaklarının bir kısmı (Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin ücreti alacağı, kötü niyet tazminatı vs.) feshe bağlı alacaklar olup iş akdinin son Daha fazla okuyunİşçi Alacağı Davası Ve İşçi Hakları Nelerdir?[…]

Ortaklığın giderilmesi (İzale-i Şuyu) Davası

Davada Taraflar Ortaklığın giderilmesi davasında tapu paydaşları sağ ise kendilerinin, ölmüş iseler ilgilisinden alınacak veraset belgesine göre tüm mirasçılarının davada yer alması gerekir. Miras bırakan ve tüm mirasçıların nüfus kayıt bilgileri ve adresleri araştırılmalı, bu bilgilerin elde edilebilmesi için bütün yollar tüketilmelidir. Paydaşlardan veya ortaklardan birisinin ölmesi halinde alınacak mirasçılık belgesine göre mirasçılarının davaya katılmaları Daha fazla okuyunOrtaklığın giderilmesi (İzale-i Şuyu) Davası[…]