Vasiyetname Türleri ve Uygulanma Şekli

1- Vasiyetname Nedir ? Vasiyetname, ölüme bağlı bir tasarruftur. Tek taraflı irade beyanıyla miras bırakan tarafından hazırlandığı için miras sözleşmelerinden ayrılmaktadır. Genel olarak tanımlamak istersek, miras bırakanın ölümünden sonra mallarının ne şekilde, kimlere bırakılacağına ilişkin tek taraflı yazılı ya da sözlü irade beyanına vasiyetname denir. Miras bırakan vasiyetnameyi düzenlememişse, miras paylaşımı yasal mirasçılar arasında Medeni Daha fazla okuyunVasiyetname Türleri ve Uygulanma Şekli[…]

Adli Sicil Kaydı Nasıl Silinir ?

ADLİ SİCİL KAYDI NASIL SİLİNİR? Halk arasında sabıka kaydı olarak da bilinen adli sicil kaydı; kesinleşmiş ceza ve güvenlik tedbirlerinin, mahkumiyet bilgilerinin bulunduğu Adalet Bakanlığına bağlı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce tutulan kayıttır. Kişilerin gerek Türk mahkemeleri, gerekse yabancı ülke mahkemeleri nezdinde almış oldukları ve Türk Hukukuna göre tanınan tüm mahkumiyet kararları bu kayıtta Daha fazla okuyunAdli Sicil Kaydı Nasıl Silinir ?[…]

Nafaka Artırım Davası

Nafaka artırım davası, ülkemizde çok sıklıkla karşılaşılan bir dava türüdür. Bu yazımızda nafaka artırım davasında görevli ve yetkili mahkemenin neresi olduğu, hangi durumlarda bu davanın açıldığı, davanın hukuki dayanaklarının neler olduğu üzerinde durduk. Boşanma davaları sonucunda mahkeme boşanma kararı ile birlikte eşlerin, varsa çocukların ekonomik ve sosyal durumuna göre nafakaya ilişkin karar vermektedir. En yaygın Daha fazla okuyunNafaka Artırım Davası[…]

Tutuklama Nedenleri

  TUTUKLAMA NEDENLERİ Şüphelinin ya da sanığın kaçmaması ve delillerin korunması amacı ile geçici olarak başvurulan koruma tedbirine tutuklama denir. Tutuklama nedenleri, tutuklamaya itiraz kanun kapsamında belirlenmiştir. Soruşturma ya da kovuşturmada tutuklama kararını veren hakimdir, cumhuriyet savcılığının sadece belli şartların gerçekleşmesi halinde yakalama kararı çıkartma yetkisi vardır. Soruşturma aşamasındayken tutuklama kararını sulh ceza hakimliği çıkarırken kovuşturma aşamasında Daha fazla okuyunTutuklama Nedenleri[…]