Evlilik Dışı Çocuğun ve İmam Nikahlı Kadının Hakları

Evlilik Dışı Çocuğun ve İmam Nikahlı Kadının Hakları TMK hükümlerince evlilik resmi nikâhla kurulur. Ancak toplumsal değerler, alışılagelmiş geleneklerle resmi nikâh dışı birliktelikler toplumda halen görülmektedir. Bu birliktelikle genelde imam nikâhı olarak adlandırılan ve hukuken geçerliliği olmayan bir sözde evlilik birliği doğuran kavramla gerçekleşmektedir.  Resmi olmayan birlikte yaşamdan yahut imam nikâhlı birlikteliklerden çocuklar meydana gelmekte, Daha fazla okuyunEvlilik Dışı Çocuğun ve İmam Nikahlı Kadının Hakları[…]

Evlenme Nedeniyle İşten Ayrılma

Evlenme Nedeniyle İşten Ayrılma Evlilik nedeniyle iş akdinin işçi tarafından feshedilip feshedilemeyeceği, fesih gerçekleştiği takdirde kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve sair işçi alacaklarının talep edilip edilemeyeceği soruları ile sıkça karşılaşıyor olmamız hasebiyle bu makalemizde İş Kanunu ve İş Hukuku mevzuatı çerçevesinde değerlendirmelerde bulunalım istedik. 4857 sayılı İş Kanunu’ nun yürürlüğe girmesine rağmen 1475 sayılı mülga Daha fazla okuyunEvlenme Nedeniyle İşten Ayrılma[…]

Trafik Kazasında Aracın Değer Kaybı Tazminatı Davası

Trafik Kazasında Aracın Değer Kaybı Tazminatı Davası İstatistikî verilere göre trafik kazalarının yüzde doksanı maddi hasarlı olmaktadır. Meydana gelen trafik kazaları ölümlü, yaralamalı ve maddi hasarlı olabilir. Maddi hasarlı trafik kazalarında kazaya karışan araçlar polis çağırmaksızın kendi aralarında kaza tespit tutanağı düzenleyebilirler. Maddi hasarlı trafik kazası sonucu tarafların tutanağın tutulması bakımından anlaşamaması durumunda kaza maddi hasarlı da olsa polis Daha fazla okuyunTrafik Kazasında Aracın Değer Kaybı Tazminatı Davası[…]

Boşanma Sürecinde Mal kaçırma

Mal Rejimleri Evlenme ile eşler birbirlerinin mal varlıkları üzerinde söz sahibi olurlar. Bu söz hakkının kanunla sınırlanmış çeşitleri bulunmaktadır. Yasal mal rejimi türünün yeni medeni kanun ile eski medeni kanunda farklı olması bakımından üzerinde durulması gereken önemli bir husus Türk Medeni Kanununun yürürlüğe girmesinden önce evlenmiş olan eşler arasında hangi mal rejimi türünün uygulanacağı problemidir. Daha fazla okuyunBoşanma Sürecinde Mal kaçırma[…]

Meslek Hastalığı Tazminatı

Meslek Hastalığı Nedir? Mesleki bir faaliyetin yürütülmesi veya bazı işlerde sürekli olarak çalışılması, kişi bu meslekle doğrudan bağlantılı bazı hastalıklara yol açabilir. Bu nedenle sosyal güvenlik sistemleri hastalık durumunu mesleki risk olarak kabul etmektedir. ‘Meslek hastalığı’ kavramı ne İş Kanunu’ nda ne de Borçlar Kanununda tanımlanmamıştır. Doktrinde kabul gören tanıma göre meslek hastalığı, sigortalının çalıştığı Daha fazla okuyunMeslek Hastalığı Tazminatı[…]