İnternetten İçerik Kaldırma veya Erişimin Engellenmesi Nedir?

İnternetten İçerik (Video, Fotoğraf, Haber, Yorum vb.) Kaldırma ve Erişimi Engelleme Şartları Nelerdir ? İnternet ortamında yayınlanan bir resim, video, haber, yorum ve benzeri içeriklerin kaldırılması şartları 5651 sayılı Kanunda düzenlenmiştir. Erişimin engellenmesi veya İçeriğin kaldırılması İnternet üzerinden yapılan yayınlar nedeniyle mağdur olan kişilerin içerik ve yer sağlayıcısına başvurarak içeriğin kaldırılmasını talep edebilir. Bu talebin Daha fazla okuyunİnternetten İçerik Kaldırma veya Erişimin Engellenmesi Nedir?[…]

Hakaret ve Tehdit Suçu

  Hakaret Suçu Nedir? Özel tahkir suçları olarak adlandırılan ve kişilerin şerefinin yanı sıra veya bundan ayrı olarak başka hukuki değerleri koruyan suç tipleri de bulunmaktadır; Devletin Egemenlik Alametlerine ve Organlarının Saygınlığına Karşı Suçlar altında yer alan suçlar olan Cumhurbaşkanına hakaret (TCK m.299), Devletin egemenlik alametlerin aşağılama (TCK m.300), Türk milletin, Türkiye Cumhuriyet Devletin, devletin Daha fazla okuyunHakaret ve Tehdit Suçu[…]

Uyuşturucu Madde Kullanma Suçu

  Uyuşturucu Madde Kullanma Suçu Uyuşturucu kullanmak için uyuşturucunun satın alınması, kabul edilmesi, bulundurulması ile birlikte uyuşturucu kullanılması da bir çok ülke ceza kanununda olduğu gibi TCK’da da ceza ile karşılanması gereken bir suç olarak kabul edilmektedir.  Uyuşturucu madde kullanmanın cezası TCK madde 191’de düzenlenmiştir. Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden Daha fazla okuyunUyuşturucu Madde Kullanma Suçu[…]

Kasten Adam Yaralama Suçu

Kasten Adam Yaralama Suçu Kasten adam yaralama suçu 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap, İkinci Kısım, İkinci Bölümünün 86. Maddesinde tanımlanmıştır. 1-Kasten Adam Yaralama Suçu Nedir Türk Ceza Kanununda Nasıl Tanımlanmıştır TCK’da kasten insan yaralama suçunun tanımı; “Kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olmak” olarak yapılmıştır. Yaralama Daha fazla okuyunKasten Adam Yaralama Suçu[…]

Uyuşturucu Madde Ticareti Suçu

Uyuşturucu Madde Ticareti Suçu Uyuşturucu madde ticareti suçu, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’ nun 188. maddesinde düzenlenmiştir. Seçimlik hareketli bir suç olup, uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin imali, ithali, ihracı, ülke içinde satılması, satışa arz edilmesi, başkalarına verilmesi (temin etme), sevk edilmesi, nakledilmesi, depolanması veya ticaret amacıyla satın alınması, kabul edilmesi ile birden fazla şekilde işlenebilen Daha fazla okuyunUyuşturucu Madde Ticareti Suçu[…]

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu 

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu ve Cezası Özel hayatın gizliliği bireyin sağlıklı bir birey olması için özel hayatına müdahele edecek girişimlere karşı birey korumayı amaçlamıştır.  Tck 134. maddede düzenlenen bu suçta verilecek ceza 1 yıldan 3 yıla olarak düzenlenmiş olup maddenin 2. fıkrasında görüntü ve seslerin ifşa edilmesi durumunda nitelikli halin oluşacağı ve 2 yıldan Daha fazla okuyunÖzel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu […]

Cinsel Saldırı veya Tecavüz Suçu

Cinsel Saldırı veya Tecavüz Suçu Cinsel saldırı suçu, cinsel arzuları tatmin amacıyla bir kimsenin vücut dokunulmazlığının ihlal edilerek bedenine fiziksel temasta bulunulması ile oluşur (TCK md.102). Cinsel saldırı suçu, failin mağdurun vücut dokunulmazlığını ihlal etme derecesine göre ikiye ayrılır: Basit cinsel saldırı suçu (TCK 102/1): Basit cinsel saldırı suçu, mağdurun bedenine cinsel ilişki düzeyine varmayan seviyede Daha fazla okuyunCinsel Saldırı veya Tecavüz Suçu[…]

Cinsel Taciz Suçu

Cinsel Taciz Suçu Cinsel taciz suçu,  Fail ile mağdur arasında herhangi bir bedensel temas olmadan meydana gelen bir suç tipidir.  Örneğin failin mağdura cinsel bir amaçla ” üff yavrum bi öpiiim mi ? ”  şeklinde bir söz etmesi cinsel taciz suçunu oluşturur. Mağdurun şikayeti ile , faile üç aydan iki yıla kadar hapis cezası veya Daha fazla okuyunCinsel Taciz Suçu[…]

Kasten İnsan Öldürme Suçu Nedir?

Kasten Öldürme Suçu ve Cezası Bir insanı kasten öldüren kişi, müebbet hapis cezası ile cezalandırılır(tck.81).  Suçun nitelikli halleri kanunumuzun 82. maddesinde düzenlenmiş olup bu hallerin meydana gelmesi halinde ağırlaştırılmış müebbet cezasına hükmedilir. Kanunumuzun 83. maddesinde ise ihmali suretle ve icrai bir hareketle adam öldürme durumu hüküm altına alınmış olup Belli bir yükümlülüğün ihmali ile ölüme Daha fazla okuyunKasten İnsan Öldürme Suçu Nedir?[…]

Koşullu Salıverilme (Şartlı Tahliye) Nedir?

Koşullu Salıverilme (Şartlı Tahliye) Nedir? Şartlı tahliye, Hükümle verilen cezanın bir kısmını ceza evinde ve iyi halli olarak geçiren hükümlüye tanınan cezanın geri kalanını dışarda geçirmesini sağlayan uygulamadır. Salı verilen hükümlü belli şartları yerine getirmesi ve suçtan uzak durması gerekir aksi taktirde salıverilme kararı geri alınır ve kişi tekrar ceza evine alınır. Şartlı Tahliye (Koşullu Salıverme) Daha fazla okuyunKoşullu Salıverilme (Şartlı Tahliye) Nedir?[…]