Hırsızlık Suçu ve Cezası

HIRSIZLIK SUÇU TCK ‘nın 141. maddesinde hırsızlık suçunun temel hali “Zilyedinin rızası olmadan başkasına ait taşınır bir malı, kendisine veya başkasına bir yarar sağlamak maksadıyla bulunduğu yerden alan kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir.” denilmek suretiyle cezai yaptırıma tabi tutulmuş, yine TCK’nın 142 ve 143. maddelerinde nitelikli hali, 144 ve 146. maddelerinde Daha fazla okuyunHırsızlık Suçu ve Cezası[…]

Banka ve Kredi Kartının Kötüye Kullanılması Suçu

BANKA VEYA KREDİ KARTININ KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇU Teknolojinin gelişmesine paralel olarak kanunlarda yeni suç tipleri oluşmaya başlamıştır. Bu suçlardan birisi de yazımıza konu olan banka veya kredi kartının kötüye kullanılması suçudur. TCK 245’de düzenlenen bu suç tipi madde gerekçesinde de belirtildiği üzere banka veya kredi kartlarının hukuka aykırı olarak kullanılması suretiyle bankaların veya kredi sahiplerinin Daha fazla okuyunBanka ve Kredi Kartının Kötüye Kullanılması Suçu[…]

Yasadışı Bahis Oynatma , Oynama Suçu ve Cezası

Yasadışı Bahis Suçları Ülkemizde bahis oynatma işi Devlet tekeli altında işlemektedir. Özel kişiler tarafından işletilen bahis yerleri veya web siteleri ancak Devlet tarafından özel olarak yetkilendirilmeleri halinde yasal kabul edilmektedir. Bu kapsam dışında kalan internet sitelerinden bahis oynanması yasadışı bahis olarak kabul edilir. Teknolojik gelişmeleri takiben insanlar arasındaki bir çok sosyal işlerin online ortama taşındığı Daha fazla okuyunYasadışı Bahis Oynatma , Oynama Suçu ve Cezası[…]

Kenevir Ekme Suçu ve Cezası

Kenevir Ekme Suçu ve Cezası Kenevir ekme suçu, 2313 Uyusturucu Maddelerin Murakabesi Hakkinda Kanunun 23. maddesinde düzenlenmistir. Bu kanun maddesinde kenevir ekme suçunun iki amaçla islendigi ele alinmistir. Ilki esrar elde etmek için kenevir ekme suçudur, ikincisi ise kendi kisisel ihtiyaci için kenevir ekme suçudur. Kenevir Ekme Suçunun Izne Tabi Olmasi 2313 Uyusturucu Maddelerin Murakabesi Daha fazla okuyunKenevir Ekme Suçu ve Cezası[…]

Sahte Fatura Kullanma ve Düzenleme Suçu

Sahte fatura Düzenleme suçu: 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 359. Maddesinin b bendi uyarınca sahte fatura düzenlemek suçtur. Maddeye göre: Vergi kanunları uyarınca tutulan veya düzenlenen ve saklama ve ibraz mecburiyeti bulunan defter, kayıt ve belgeleri yok edenler veya defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyanlar veya hiç yaprak koymayanlar veya belgelerin asıl veya Daha fazla okuyunSahte Fatura Kullanma ve Düzenleme Suçu[…]

Vergi Kaçakçılığı Suçu

Vergi Kaçakçılığı Suçu Vergi Suçu: Vergi suçu, diğer tarafın devlet olduğu vergilendirme aşamaları sırasında, mükellefin veya ilgililerin Vergi Usul Kanunu veya diğer vergi kanunlarına muhalefet ederek sebebiyet verdiği adli cezayı gerektiren suçlar olarak tanımlanabilir. Vergi Kabahati: Vergi kabahati ise vergi suçlarından farklı olarak herhangi bir adli cezayı gerektirmeyen yalnızca idari para cezasıyla caydırıcı nitelikle yaptırım uygulayan eylemlerdir. Daha fazla okuyunVergi Kaçakçılığı Suçu[…]