Hükümlü ve Tutuklulunun Kaçması -Firar- Suçu 

Hükümlü ve Tutuklulunun Kaçması -Firar- Suçu

Hakkında tutuklama kararı verilen yada hükümle beraber kesinleşmiş cezası bulunan bir kişinin yakalandıktan sonra ceza infaz kurumundan, tutuk evinden yada gözaltından kaçması firar suçunu oluşturur.

Suçun cezası kanunumuzda düzenlendiği gibi 6 aydan 1 yıla olarak belirlenmiştir. Ancak belirli şartlar halinde bu suçun nitelikli olarak işlendiği kabul edilerek ceza arttırma yoluna gidilmektedir. Firarinin kendi isteği ile teslim olduğu hallede ise verilecek ceza yarısına kadar indirilebilmektedir.

Hükümlü veya tutuklunun kaçması
Madde-292
(1) Tutukevinden, ceza infaz kurumundan veya gözetimi altında bulunduğu görevlilerin elinden kaçan tutuklu veya hükümlü hakkında altı aydan bir yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
(2) Bu suçun, cebir veya tehdit kullanılarak işlenmesi halinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
(3) Bu suçun, silahlı olarak ya da birden çok tutuklu veya hükümlü tarafından birlikte işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza bir katına kadar artırılır.
(4) Bu suçun işlenmesi sırasında kasten yaralama suçunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış hallerinin veya kasten öldürme suçunun gerçekleşmesi ya da eşyaya zarar verilmesi durumunda, ayrıca bu suçlara ilişkin hükümlere göre cezaya hükmolunur.
(5) Bu maddede yazılı hükümler, ceza infaz kurumu dışında çalıştırılan hükümlüler ile hapis cezası adlî para cezasından çevrilmiş olanlar hakkında da uygulanır.

Firar Suçunda Zamanaşımı
Zamanaşımı süresi 8 yıldır.

Firar Suçunda Görevli Mahkeme
Yargılamada görevli mahkeme Asliye ceza  mahkemeleridir.