20 Nisan 2020

Makalelerimiz

images.jpg
Boşanma Hukuku

Boşanma Davası Boşanma davası bireylerin evlilik birliğini yasal olarak sonlandırmaları için 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’na göre açmaları gereken dava türüdür. Boşanma sürecinde…Devamını oku..

Karşılıksız Çekte Hapis Cezası

Karşılıksız çek suçunun cezası 5941 sayılı Çek Kanunu’nun 5. maddesine göre her karşılıksız çek için ayrı ayrı 1500 güne kadar adli para…Devamını oku..

İş Hukukunda Zorunlu Arabuluculuk

İş Hukukunda Zorunlu Arabuluculuk

07.06.2012 tarih ve 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu hükümleri çerçevesinde, yabancılık unsuru taşıyanlar da dâhil olmak üzere, ancak…Devamını oku..

Ortaklığın giderilmesi (İzale-i Şuyu) Davası

Davada Taraflar

Ortaklığın giderilmesi davasında tapu paydaşları sağ ise kendilerinin, ölmüş iseler ilgilisinden alınacak veraset belgesine göre tüm mirasçılarının davada yer alması gerekir….Devamını oku..

İşçi Alacağı Davası Ve İşçi Hakları Nelerdir?

 

İşçi Alacağı Davası Ve İşçi Hakları Nelerdir?

İŞÇİ ALACAKLARI VE İŞ UYUŞMAZLIKLARININ ÇÖZÜMÜ

İşçi alacakları 4857 Sayılı İş Kanunu’muzda düzenlenmiş olup işçinin çalışması ve…Devamını oku..

Boşanma Sürecinde Mal Paylaşımı

Boşanma Sürecinde Mal Paylaşımı
Boşanmada mal paylaşımı, evlilik birliğinin mahkeme kararı ile sona ermesinden sonra, kural olarak evlilik içinde edinilmiş malların eşit bir şekilde paylaşılması…Devamını oku..

İş Hukukunda İşe İade Davası ve Sonuçları

İşe İade Davası Nedir?
İşe İade Davası, işveren tarafından iş akdi geçerli bir neden olmaksızın feshedilen işçinin, iş güvencesinden faydalanarak işe iadesini talep…Devamını oku..

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri ve Uygulaması

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri ve Uygulaması
Kanunlarda herhangi bir düzenleme olmamasına rağmen uygulamada yaygın olan kat karşılığı inşaat sözleşmesi isimsiz sözleşme…Devamını oku..

Tutuklama Nedenleri

 

TUTUKLAMA NEDENLERİ

Şüphelinin ya da sanığın kaçmaması ve delillerin korunması amacı…Devamını oku..

Nafaka Artırım Davası

Nafaka artırım davası,

ülkemizde çok sıklıkla karşılaşılan bir dava türüdür. Bu yazımızda nafaka artırım davasında görevli ve yetkili mahkemenin neresi olduğu, hangi durumlarda…Devamını oku..

Adli Sicil Kaydı Nasıl Silinir ?

ADLİ SİCİL KAYDI NASIL SİLİNİR?

Halk arasında sabıka kaydı olarak da bilinen adli sicil kaydı; kesinleşmiş ceza ve güvenlik tedbirlerinin, mahkumiyet bilgilerinin bulunduğu Adalet Bakanlığına bağlı Adli…Devamını oku..

Vasiyetname Türleri ve Uygulanma Şekli

1- Vasiyetname Nedir ?

Vasiyetname, ölüme bağlı bir tasarruftur. Tek taraflı irade beyanıyla miras bırakan tarafından hazırlandığı için miras sözleşmelerinden ayrılmaktadır. Genel olarak tanımlamak istersek, miras bırakanın ölümünden sonra mallarının…Devamını oku..

Meslek Hastalığı Tazminatı

Meslek Hastalığı Nedir?
Mesleki bir faaliyetin yürütülmesi veya bazı işlerde sürekli olarak çalışılması, kişi bu meslekle doğrudan bağlantılı bazı hastalıklara yol açabilir. Bu nedenle sosyal güvenlik sistemleri…Devamını oku..

Boşanma Sürecinde Mal kaçırma

Mal Rejimleri

Evlenme ile eşler birbirlerinin mal varlıkları üzerinde söz sahibi olurlar. Bu söz hakkının kanunla…Devamını oku..

Trafik Kazasında Aracın Değer Kaybı Tazminatı Davası

Trafik Kazasında Aracın Değer Kaybı Tazminatı Davası

İstatistikî verilere göre trafik kazalarının yüzde doksanı maddi hasarlı olmaktadır. Meydana gelen trafik kazaları ölümlü, yaralamalı ve maddi hasarlı olabilir. Maddi hasarlı…Devamını oku..

Evlenme Nedeniyle İşten Ayrılma

Evlenme Nedeniyle İşten Ayrılma

Evlilik nedeniyle iş akdinin işçi tarafından feshedilip feshedilemeyeceği, fesih gerçekleştiği takdirde kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve sair işçi alacaklarının talep edilip edilemeyeceği…Devamını oku..

Evlilik Dışı Çocuğun ve İmam Nikahlı Kadının Hakları

Evlilik Dışı Çocuğun ve İmam Nikahlı Kadının Hakları

TMK hükümlerince evlilik resmi nikâhla kurulur. Ancak toplumsal değerler, alışılagelmiş geleneklerle resmi nikâh dışı birliktelikler toplumda halen görülmektedir….Devamını oku..

Gayrimenkul Alana Türk Vatandaşlığı

Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 12 Ocak 2017 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe girmesiyle yabancı yatırımcının başkaca bir şart aranmaksızın özellikle ikametgah sürelerine…Devamını oku..

Yeni İnfaz Yasası ve Denetimli Serbestlik hükümleri

30.03.2020 Tarihinden Önce İşlenen Suçlarda Denetimli Serbestlik, Koşullu Salıverilme ve İnfaz
5275 sayılı Kanunun Geçici 6. maddesiyle; 30.03.2020 tarihinden önce işlenen…Devamını oku..

Koşullu Salıverilme (Şartlı Tahliye) Nedir?

Koşullu Salıverilme (Şartlı Tahliye) Nedir?
Şartlı tahliye, Hükümle verilen cezanın bir kısmını ceza evinde ve iyi halli olarak geçiren hükümlüye tanınan cezanın…Devamını oku..

Kasten İnsan Öldürme Suçu Nedir?

Kasten Öldürme Suçu ve Cezası
Bir insanı kasten öldüren kişi, müebbet hapis cezası ile cezalandırılır(tck.81).  Suçun nitelikli halleri kanunumuzun 82. maddesinde…Devamını oku..

Cinsel Taciz Suçu

Cinsel Taciz Suçu
Cinsel taciz suçu,  Fail ile mağdur arasında herhangi bir bedensel temas olmadan meydana gelen bir suç tipidir.  Örneğin failin…Devamını oku..

Cinsel Saldırı veya Tecavüz Suçu

Cinsel Saldırı veya Tecavüz Suçu

Cinsel saldırı suçu, cinsel arzuları tatmin amacıyla bir kimsenin vücut dokunulmazlığının ihlal edilerek bedenine fiziksel temasta bulunulması…Devamını oku..

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu 

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu ve Cezası
Özel hayatın gizliliği bireyin sağlıklı bir birey olması için özel hayatına müdahele edecek girişimlere…Devamını oku..

Uyuşturucu Madde Ticareti Suçu

Uyuşturucu Madde Ticareti Suçu
Uyuşturucu madde ticareti suçu, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’ nun 188. maddesinde düzenlenmiştir. Seçimlik hareketli bir suç…Devamını oku..

Kasten Adam Yaralama Suçu

Kasten Adam Yaralama Suçu
Kasten adam yaralama suçu 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap, İkinci Kısım, İkinci Bölümünün 86. Maddesinde tanımlanmıştır.

1-Kasten…Devamını oku..

Uyuşturucu Madde Kullanma Suçu

 

Uyuşturucu Madde Kullanma Suçu

Uyuşturucu kullanmak için uyuşturucunun satın alınması, kabul edilmesi, bulundurulması ile birlikte uyuşturucu kullanılması da bir çok ülke ceza…Devamını oku..

Hakaret ve Tehdit Suçu

 

Hakaret Suçu Nedir?

Özel tahkir suçları olarak adlandırılan ve kişilerin şerefinin yanı sıra veya bundan ayrı olarak başka hukuki değerleri koruyan suç…Devamını oku..

İnternetten İçerik Kaldırma veya Erişimin Engellenmesi Nedir?

İnternetten İçerik (Video, Fotoğraf, Haber, Yorum vb.) Kaldırma ve Erişimi Engelleme Şartları Nelerdir ?
İnternet ortamında yayınlanan bir resim, video, haber, yorum ve benzeri içeriklerin kaldırılması şartları…Devamını oku..

Hükümlü ve Tutuklulunun Kaçması -Firar- Suçu 

Hükümlü ve Tutuklulunun Kaçması -Firar- Suçu
Hakkında tutuklama kararı verilen yada hükümle beraber kesinleşmiş cezası bulunan bir kişinin yakalandıktan sonra ceza…Devamını oku..

Yağma -Gasp- Suçu 

Yağma -Gasp- Suçu

Gasp (yağma) suçu, Türk Ceza Kanunu’nun Mal Varlığına Karşı Suçlar bölümünde 148. ve 150. maddeleri arasında düzenlenmiştir. Yağma suçu aynı zamanda gasp…Devamını oku..

Evlilik Dışı Çocuğun Baba Tarafından Tanınması ve Babalık Davası

Evlilik Dışı Çocuğun Baba Tarafından Tanınması

Tanıma tek taraflı bir hukuki işlemdir ve kişiye sıkı sıkıya bağlı haklardandır. Tanıyan kişinin gerçekten baba…Devamını oku..

Vergi Kaçakçılığı Suçu

Vergi Kaçakçılığı Suçu

Vergi Suçu: Vergi suçu, diğer tarafın devlet olduğu vergilendirme aşamaları sırasında, mükellefin veya ilgililerin Vergi Usul Kanunu veya…Devamını oku..

Sahte Fatura Kullanma ve Düzenleme Suçu

Sahte fatura Düzenleme suçu:

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 359. Maddesinin b bendi uyarınca sahte fatura düzenlemek suçtur. Maddeye göre: Vergi kanunları…Devamını oku..

Kenevir Ekme Suçu ve Cezası

Kenevir Ekme Suçu ve Cezası

Kenevir ekme suçu, 2313 Uyusturucu Maddelerin Murakabesi Hakkinda Kanunun 23. maddesinde düzenlenmistir. Bu kanun maddesinde kenevir ekme…Devamını oku..

Yasadışı Bahis Oynatma , Oynama Suçu ve Cezası

Yasadışı Bahis Suçları
Ülkemizde bahis oynatma işi Devlet tekeli altında işlemektedir. Özel kişiler tarafından işletilen bahis yerleri veya web siteleri…Devamını oku..

Banka ve Kredi Kartının Kötüye Kullanılması Suçu

BANKA VEYA KREDİ KARTININ KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇU
Teknolojinin gelişmesine paralel olarak kanunlarda yeni suç tipleri oluşmaya başlamıştır. Bu suçlardan birisi de yazımıza…Devamını oku..

Hırsızlık Suçu ve Cezası

HIRSIZLIK SUÇU

TCK ‘nın 141. maddesinde hırsızlık suçunun temel hali “Zilyedinin rızası olmadan başkasına ait taşınır bir malı, kendisine veya başkasına bir…Devamını oku..

Apartmanda Evcil Hayvan Yasağı

 

KAT MÜLKİYETİ…Devamını oku..