Nafaka Artırım Davası

Nafaka artırım davası,

ülkemizde çok sıklıkla karşılaşılan bir dava türüdür. Bu yazımızda nafaka artırım davasında görevli ve yetkili mahkemenin neresi olduğu, hangi durumlarda bu davanın açıldığı, davanın hukuki dayanaklarının neler olduğu üzerinde durduk.

Boşanma davaları sonucunda mahkeme boşanma kararı ile birlikte eşlerin, varsa çocukların ekonomik ve sosyal durumuna göre nafakaya ilişkin karar vermektedir. En yaygın nafaka türleri olarak karşımıza çocuklar için tesis edilen iştirak nafakası ile yoksul eş için tesis edilmiş olan yoksulluk nafakası karşımıza çıkmaktadır. Yoksulluk nafakası boşanma kararı kesinleşene kadar tedbir nafakası olarak adlandırılmaktadır. Nafaka uzun soluklu hüküm ve sonuç doğuran bir karardır. Örneğin iştirak nafakası erkek çocuklar için 18 yaşına kadar devam ederken, okuyan çocuklar için 18 yaşından sonra yardım görmeden eğitimini ve yaşamını devam ettiremeyecek olduğu hallerde bu nafaka yardım nafakası olarak devam etmektedir. İştirak nafakasının, yardım nafakasına dönüştürülmesi konusunda Selvi Hukuk Bürosu avukatlarından hukuki destek alabilirsiniz.

Nafaka miktarı değişen ekonomik, sosyal şartlar ve ihtiyaçlar doğrultusunda yetersiz kalabilir. Alınan nafakaların yetmemesi durumunda nafaka artırım davası açılabilir. Nafaka artırım davası Selvi Hukuk Bürosu’nun uzmanlık alanları arasında yer almaktadır. Nafaka artırım davası için haklı gerekçeler olmalıdır. Örneğin; paranın geçen zaman içerisinde ciddi değer kaybetmesi, ülkedeki enflasyon, nafaka veren şahsın ekonomik hayatında gerçekleşen pozitif gelişme, alınan nafaka miktarının nafaka alanının giderlerini karşılayamaması gibi…

Nafaka Artırım Davası Görevli – Yetkili Mahkeme – Zamanaşımı

Nafaka artırım davasında yetkili mahkeme, nafaka alacaklısının ikametgahı çevresinde bulunan Aile Mahkemesidir. Kişiler nafaka aldıkları süre içerisinde nafaka artırım davası açabilirler. Her ne kadar nafaka alacaklarında zamanaşımı 10 yıl olsa da 22 yaşında bulunan işe başlamış bir genç geçmişe yönelik olarak 10 yıllık nafaka alacağı için artırım talebinde bulunamaz. Yardım nafakası alan kişilerin nafaka süresi içerisinde nafaka artırım talebine ilişkin dava hakları saklıdır. Nafaka alacaklarında zamanaşamı, geçmişe yönelik alacakların tahsili konusunda Selvi Hukuk Bürosu’ndan yardım ve destek alabilirsiniz.

Nafaka Artırım Davasının Hukuki Dayanağı

Nafaka alacağına ilişkin yargılama süreci hakimin mevcut nafaka miktarını, nafaka artırımı için gösterilen sebepleri delilleriyle birlikte değerlendirmesi sonucunda karara bağlanır. Türk Medeni Kanunu madde 176’ya göre  “Tarafların mali durumlarının değişmesi veya hakkaniyetin gerektirdiği hallerde iradın artırılması veya azaltılmasına karar verilebilir.” Bu madde ile nafaka artırım talebinde bulunan kişi sürekli aynı mağduriyetleri yaşamasın diye nafakaya hükmedilen ilk kararda veya nafaka artırımına ilişkin kararda nafaka alacağının her yıl belli oranda artırılmasına dair hüküm koyulabilir. Yargıtay’ın yerleşik içtihadına göre nafaka artırımı yıllık Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) doğrultusunda yapılmaktadır. Böylece yıllık ekonomik verilere göre değişkenlik gösteren bir endeksin uygulanması ile kişilerin nafaka konusunda mağduriyetler yaşamasının önüne geçilmiştir.