Gayrimenkul Alana Türk Vatandaşlığı

Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 12 Ocak 2017 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe girmesiyle yabancı yatırımcının başkaca bir şart aranmaksızın özellikle ikametgah sürelerine takılmadan Türk Vatandaşı olmasının önü açılmıştır.

Türk soylu olmayan yabancılar genellikle ülkemizde iki şekilde Türk vatandaşı olmaktadır. Ya başvuru tarihinden geriye doğru Türkiye’de kesintisiz beş yıl ikamet ederek ya da bir Türk vatandaşı ile en az üç yıldan beri evli kalarak Türk Vatandaşlığına geçilebilir. Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte yapılan değişikle artık süre sorununa takılmadan Türkiye’de bulunma zorunluluğu olmadan yabancılar Türk Vatandaşlığına geçebilecektir.

Peki Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 20.’nci maddesinde düzenlenen yatırımcıların Türk Vatandaşlığına geçmesinin koşulları nelerdir:

1-) En az 500.000 Amerikan Doları tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştirdiği Ekonomi Bakanlığınca tespit edilen,

2-) En az 250.000 Amerikan Doları tutarında taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın aldığı Çevre ve Şehirçilik Bakanlığınca tespit edilen,

3-) En az 50 kişilik istihdam oluşturduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca tespit edilen,

4-) En az 500.000 Amerikan Doları tutarında mevduatı üç yıl tutma şartıyla Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara yatırdığı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca tespit edilen, yabancı yatırımcılar Türk Vatandaşlığı’na geçebilirler. Yukarıda belirtilen parasal değerlerin belirlenmesinde, tespit tarihindeki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının efektif satış kuru esas alınır.

Uygulamada en sık karşılaştığımız Türk Vatandaşlığı için yatırım türü 250.000 Amerikan Doları tutarında taşınmaz satın alınmasıdır. Taşınmaz satım alındığında taşınmazın tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi konulması gerekmektedir. Yönetmelik ilk uygulanmaya başladığında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı üç yıl satılamaz şerhinin taşınmazın satın alındığı anda konulmasını istiyordu. Bu durum mevzuattan haberdar olmayan yabancılar için büyük sıkıntı çıkarmıştı. Neyse ki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu konuda yeni bir düzenlemeye giderek bu şartı ortadan kaldırdı. Artık 250.000 Amerikan Doları tutarında taşınmaz satın aldıktan sonra tapu kayıtlarına üç yıl satılamaması şerhi koyulabilinir.

250.000 Amerkan doları tutarında taşınmaz satın alımı ile Türk Vatandaşlığına geçmenin bir kaç aşaması bulunmaktadır. Öncelikle tapu aşamasındaki işlemler daha sonra İl göç İdaresinden ikamet alımı ve en son Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünde yapılacak işlemler. Bu süreç yabancılar için son derece karmaşık bir süreçtir. Bu sebeple yabancıların alanında uzman avukatlardan yardım alması gerekmektedir.

Selvi Hukuk Bürosu olarak Vatandaşlık hukuku konusunda uzman avukatlarımızla senelerdir Türk Vatandaşı olmak isteyen yabancılara hukuki destek sunmaktayız. Yönetmelik değişikliği çıkar çıkmaz büro avukatlarımız bizzat ilgili bakanlıklara giderek yeni çıkan yönetmelik değişikliğinin uygulanma usul ve esaslarını yerinde öğrenmişlerdir.

250.000 Amerikan Doları tutarında gayrimenkul alındıktan sonra kalan bütün işlemleri gerekli vekaletnameler ve muvafakatnameler ile müvekkillerimiz adına bizler yapmaktayız. Müvekkillerimiz ve aileleri bulundukları ülkeden ayrılmadan Türk Vatandaşlığına kolaylıkla geçebilmektedir. Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 20’nci maddesi kapsamında yapacağımız bu başvuru ile hem müvekkillerimiz hem eşleri hem de 18 yaşından küçük çocukları Türk Vatandaşlığına geçebilmektedir. Bu konuda Selvi Hukuk Bürosu olarak sizlere hukuki destek sunmaya hazırız.